آموزش خدمات پوست

دوره‌های آموزشی خدمات پوست شامل پاکسازی پوست، فیشیال صورت، مراقبت از پوست، و اپراتوری لیزر هستند. این دوره‌ها با هدف ارائه مدرک فنی و حرفه‌ای و ورود به بازار کار مراقبت از پوست برگزار می‌شوند. آموزش‌ها توسط مربیان مجرب و با استفاده از تجهیزات پزشکی پیشرفته ارائه می‌شود. در پایان دوره، شرکت‌کنندگان با دریافت مدرک رسمی فنی و حرفه ای، آماده ورود به بازار کار می‌شوند.